Watt brengt de toekomst voor pakjesbezorgers

Ik denk niet dat er iemand is die twijfels heeft over het feit dat autonoom rijden de transportsector op z’n kop gaat zetten in de toekomst.

In de overgangsfase van handmatig naar autonoom, gaan we zeker een periode krijgen waarbij er steeds een chauffeur aanwezig is in de cabine, om het over te nemen van de computers bij situaties die autonoom rijden nog niet kunnen verwerken. Voor de veiligheid van alle weggebruikers is dit een zeer goede zaak want computers vallen niet in slaap, spelen niet met hun mobieltje tijdens het rijden en merken sneller gevaar op dan een mens. Het aantal kop-staart-aanrijdingen zal drastisch dalen en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers.

Hetzelfde geldt ook voor de pakjesbezorgers zoals DHL, UPS, Bpost, enz… de wereld van autonome pakjesbezorgers kan een zeer groot verschil betekenen op onze wegen mochten al de pakjes ’s nachts geleverd kunnen worden ipv overdag. De CO2 uitstoot zal sterk gereduceerd worden en nog belangrijker: minder file! Deze bezorgwagens worden dan echte drones die ’s nachts een heleboel werk verrichten en overdag rustig kunnen opladen terwijl wij in het straatbeeld verschijnen. Schrik voor nachtlawaai hoeven we met stille elektromotoren niet echt te hebben.

Uiteraard brengt het concept van autonome pakjesbezorgers enkele praktische problemen met zich mee zoals ‘Hoe zullen de pakjes afgeleverd worden?‘ en ‘Is een autonoom wagentje wel veilig genoeg om een duur pakje af te leveren?

Brievenbussen kunnen genormaliseerd worden om pakjes te kunnen ontvangen via de autonome wagentjes (drones) of er kan gewerkt worden met wijk-depots waar je dan zelf je levering kan ophalen met een aangeleverde code. Opties en ingenieurs genoeg om zo’n concepten in realiteit om te zetten.

Naar veiligheid toe zal er ook flink nagedacht moeten worden, want de drempel om een misdrijf te plegen tegen zo’n weerloos autootje dat toch stopt als je er voor gaat staan, lijkt me vrij klein. Als die dan ook nog eens waardevolle pakjes vervoeren zetten we een deur open naar een nieuw soort criminaliteit, nl.  ‘dronejacking‘. Zo’n wagentje kan zich niet zomaar verweren,  het enige dat die kan doen is alarm slaan, proberen gesloten te blijven en zichzelf onder stroom zetten.

Over het sociaal aspect zal ook nog veel gedebatteerd kunnen worden want als deze visie realiteit zou worden, kunnen veel bezorgers hun job verliezen aan deze drones en ik zie niet in waar deze drones dan weer extra werkgelegenheid gaan creëren.

Naar praktische uitwerking van deze drones zijn er reeds verschillende start-ups die een prototype hebben uitgewerkt. Toyota heeft zijn e-palette concept waar Amazon en Uber reeds in geïnvesteerd hebben, maar er zijn nog een aantal ideeën die opvallende gelijkenissen hebben. Zo is er Robomart die speelt met het idee om de winkel naar jou te brengen. En er bestaat ook reeds een werkend concept met de naam Nuro die een beetje kan fungeren als je persoonlijke bezorger voor ondernemingen zoals pizzabezorgers, collect&go, …

robomart zelf rijdende winkel autonome
robomart zelf rijdende winkel autonome